Buy this Course

Haqqımızda

“Müasir tikintilәr” MMC şirkәti 2010-cu ildәn etibarәn Azәrbaycan respublikasında hәyata keçirilmiş iri hәcmli layihәlәrdә tikinti, tәmir vә abadlıq sahәlәrindә böyük tәcrübә toplamış bir neçә mütәxәssis tәrәfindәn yaradılmışdır. Dünyanın qabaqcıl texnologiyalarının istehsalatda tәtbiqi, xarici әlaqәlәrin düzgün qurulması, işә istedadlı mühәndis vә tәcrübәli kadrlarının cәlb edilmәsi nәticәsindә “Müasir tikintilәr” MMC böyük tikinti müәssisәsinә çevrilmişdir. Tikinti-tәmir vә abadlaşdırma sahәsindә illәrin intensiv әmәyi nәticәsindә qazanılmış bu tәcrübә, “Müasir tikintilәr” MMC-yә imkan verir ki, o öz müştәrilәrinә qarşılıqlı sәrfәli әmәkdaşlıq şәrtlәri tәklif etsin vә onların tәlәb vә istәklәrinә olduqca diqqәtlә yanaşsın. Biz öz işimizi sevirik vә onun bizim üçün nә qәdәr önәmli olmasını qeyd etmәkdәn çәkinmirik.

Xidmətlərimiz

Həyatınızda müsbət və daimi dəyişikliklər yaratmağınıza kömək edə bilərik.

Ağac Konstruksiyaların Quraşdırılması

Ağac Konstruksiyaların Quraşdırılması

Daha Ətraflı

Sənaye və Mülki Obyektlərin Tikintisi

Sənaye və Mülki Obyektlərin Tikintisi

Daha Ətraflı

Layihə İdarə Edilməsi

Layihə İdarə Edilməsi

Daha Ətraflı

Fasad İşləri

Fasad İşləri

Daha Ətraflı

Mühəndislik

Mühəndislik

Daha Ətraflı

Tikinti

Tikinti

Daha Ətraflı

Layihələr

Hələ də seçim etməkdə çətinlik çəkirsiz? Layihələrimizlə tanış olun. Etdiklərimiz edəcəklərimizin təminatıdır.

Necə? Çox Sadə!

Ən vacib məqamlardan biri - ardıcıllıq. O həmişə kömək edir.

Planlama

Maksimum nəticə əldə etmək birbaşa işə necə başlamağımızdan asılıdır.

Dizayn

Bizim zövqlü, bacarıqlı və işgüzar dizayner və memarlar sizin nə istədiyinizi çox gözəl bilir.

Tikinti

Tikinti zamanı əsas məqsədimiz görülən işin keyfiyyətinin maksimum, bu işə sərf etdiyimiz zamanın isə minimum olmasıdır.

Məqsədlərinizə çatmağınıza kömək edə bilərik.

Özünüzü əvəzolunmaz təcrübələrlə nəticələnəcək əməkdaşlıqlarla mükafatlandırın.

375

Korporativ müştəri

31

Layihələr

46

Peşəkar Heyət

18

İllərin Təcrübəsi

Ən Son Bloq Yazıları

Bloq yazılarımızı, xəbərlərimizi və məqalələrimizi nəzərdən keçirin.